Elektrokolo jako zaměstnanecký benefit

Poskytněte svým zaměstnancům moderní benefit,
který zvýší jejich spokojenost a loajalitu - elektrokolo na operativní leasing!

Moderní nepeněžní benefit ve formě poskytnutí dlouhodobého pronájmu elektrokola Vašim zaměstnancům

Pro zaměstnance se může jednat o skvělou alternativu k hromadné dopravě a kolo jistě využijí i o víkendech

Operativní leasing je stanoven na dobu 2 let. Po této době může zaměstnanec kolo odkoupit nebo vrátit zpět.

Informace pro zaměstnavatele

Jaké jsou výhody pro zaměstnavatele?

 • Moderní zaměstnanecký benefit, který zvýší spokojenost a loajalitu Vašich zaměstnanců
 • Ekologický způsob dopravy (snižování emisí CO2, podpora CSR, ESG rating)
 • Nadstandardní záruka 24 měsíců i pro firmy a podnikatele
 • Žádná investice předem a fixní měsíční splátky
 • Rychlé dodání kol – do 7 dní od potvrzení objednávky
 • Převzetí kol možné kdekoliv v rámci ČR
 • Pořízení kol jednoduše a bez starostí

Jak probíhá objednání?

 • Zaměstnavatel nabídne zaměstnancům poskytnutí elekrokola jako benefitu
 • Zaměstnanec si z nabídky na webových stránkách www.arvalbikelease.cz vybere elektrokolo, o které má zájem
 • Veškerou komunikaci se zaměstnancem ohledně výběru kola, pojistných událostí atd. zajistí Arval CZ a jeho smluvní partneři
 • Zaměstnavatel uzavře leasingovou smlouvu se společností Arval CZ o dlouhodobého nájmu vybraného elektrokola
 • Zaměstnavatel přenechá vybrané elektrokolo k dlouhodobému bezplatnému užívání zaměstnanci
 • Zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem smlouvu, ve které budou detailně popsány podmínky užívání vybraného elektrokola zaměstnancem
 • Vybrané elektrokolo je po celou dobu dlouhodobého nájmu majetkem leasingové společnosti. Je možné dohodnout opci odkupu, kdy zaměstnanec má po skončení nájmu možnost elektrokolo odkoupit za tržní hodnotu (nezávazný expertní odhad tržní hodnoty beroucí v potaz opotřebení kola a baterie po 2 letech používání je cca 10 % z pořizovací ceny kola)
 • Kolo bude dodáno na zaměstnavatelem určené místo kdekoli v rámci ČR

Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednalo o zaměstnanecký benefit, který je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů?

 • Nájemní smlouva je uzavřena se zaměstnavatelem. Nájemné (operativní leasing) hradí zaměstnavatel. Není možné, aby nájemné hradil přímo zaměstnanec
 • Pro zaměstnance představuje nepeněžní plnění ve formě pronájmu sportovního náčiní*
 • Benefit je dostupný všem zaměstnancům nebo určité skupině zaměstnanců jako firemní benefit, bez vazby na vlastní výkon práce
 • Na straně zaměstnavatele je tento benefit považován za nedaňový náklad
 • Aby poskytnutí elektrokola mohlo být považováno za pronájem sportovního náčiní, a tedy elektrokolo za jízdní kolo (nikoli za motorové vozidlo), musí se jednat o šlapací jízdní kolo s pedály (max. trvalý výkon 250 W, max. rychlost za které účinkuje motor 25 km/hod.). Všechna kola v nabídce na www.arvalbikelease.cz tuto podmínku splňují.

* Více informací v dalších sekcích.

Co musí elektrokolo splňovat, aby mohlo být poskytnuto v rámci benefitu?

Aby poskytnutí elektrokola mohlo být považováno za pronájem sportovního náčiní, musí se jednat o šlapací jízdní kolo s pedály (max. trvalý výkon 250 W, max. rychlost za které účinkuje motor 25 km/hod.). Za těchto podmínek je elektrokolo považováno za jízdní kolo, nikoli za motorové vozidlo. Všechna kola v nabídce Arval Bike Lease (www.arvalbikelease.cz) tyto podmínky splňují.

Jak je to se zdaněním nájmu kola jako zaměstnaneckého benefitu?

Zaměstnanec
V porovnání se mzdou je příjem zaměstnanců ve formě nepeněžního benefitu při splnění podmínek § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů osvobozen od daně z příjmů fyzických osob (15 %) a současně nepodléhá ani zdravotnímu (4,5 %) a sociálnímu pojištění (7,1 %). Celkové daňové zatížení je tak o 26,6 % nižší.*

Zaměstnavatel
Na rozdíl o mzdových nákladů jsou u zaměstnavatele náklady vynaložené na nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnancům podle § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 zákona o daních z příjmů daňově neuznatelné, ale zaměstnavatel nemusí z těchto nepeněžních plnění odvádět příspěvky na zdravotní a sociální pojištění (33,8 %). Celkové náklady zaměstnavatele jsou tak o 5,7 % nižší (rozdíl mezi platbou 21 % daně z příjmu z daňově nedaňově neuznatelného nákladu versus platbou odvodů sociálního a zdravotního pojištění za firmu, které jsou daňově uznatelným nákladem).*

V případě potřeby více informací se neváhejte obrátit na Vašeho Account Managera.

*Obsah tohoto textu neslouží jako náhrada daňového nebo jiného poradenství a nájemce musí vždy posoudit a vyhodnotit své konkrétní podmínky pro naplnění uvedených požadavků . Tento dokument je určen výhradně pro informaci, není návrhem na uzavření smlouvy, ani doporučením ke koupi nebo prodeji. Daňová úspora je vypočtena za předpokladu, že by úhrn veškerých nepeněžních plnění zaměstnance dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP od daného zaměstnavatele za kalendářní rok nepřesáhl polovinu průměrné mzdy pro zdaňovací období. Musí být splněny podmínky pro nepeněžní benefit dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů a podmínky dle § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 zákona o daních z příjmů.

Informace pro zaměstnance

Proč využít firemního benefitu elektrokola na operativní leasing?

 • Elektrokolo je skvělou alternativou k hromadné dopravě
 • Jízda na kole má pozitivní vliv na zdraví
 • Jednoduché a pohodlné užívání kola za výhodných podmínek*
 • Nabízená kola jsou vždy skladem a připravena během několika málo dnů k odběru
 • Splátka vždy obsahuje komplexní pojištění, které se vztahuje na krádež či poničení kola při nehodě
 • Splátka obsahuje také Arval cyklo asistenci (vyřešíme za vás defekt či prasklý řetěz),
 • Zaměstnanec má možnost po dvou letech kolo odkoupit za tržní hodnotu (nezávazný expertní odhad tržní hodnoty beroucí v potaz opotřebení kola a baterie po 2 letech používání je cca 10 % z pořizovací ceny kola)

* Více informací v dalších sekcích.

Jakým způsobem kolo objednat a jak celý proces probíhá?

 • Vyberte si kolo v nabídce kol
 • Kontaktujte nás přes kontaktní formulář u vybraného kola, poradíme Vám s výběrem konečné specifikace
 • Sdělte svému zaměstnavateli typ kola (zašlete mu od nás získané specifikace a link na Vámi vybrané kolo)
 • Po odsouhlasení výběru kola uzavře Váš zaměstnavatel smlouvu se společností Arval CZ
 • Zaměstnavatel s Vámi uzavře dohodu o užívání kola
 • Kolo bude dodáno Vašemu zaměstnavateli, který Vám ho předá

Jak je to se zdaněním nájmu kola jako zaměstnaneckého benefitu?

V porovnání se mzdou je příjem zaměstnanců ve formě nepeněžního benefitu při splnění podmínek § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů osvobozen od daně z příjmů fyzických osob (15 %) a současně nepodléhá ani zdravotnímu (4,5 %) a sociálnímu pojištění (7,1 %). Celkové daňové zatížení je tak o 26,6 % nižší.*

*Obsah tohoto textu neslouží jako náhrada daňového nebo jiného poradenství a nájemce musí vždy posoudit a vyhodnotit své konkrétní podmínky pro naplnění uvedených požadavků . Tento dokument je určen výhradně pro informaci, není návrhem na uzavření smlouvy, ani doporučením ke koupi nebo prodeji.Daňová úspora je vypočtena za předpokladu, že by úhrn veškerých nepeněžních plnění zaměstnance dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP od daného zaměstnavatele za kalendářní rok nepřesáhl polovinu průměrné mzdy pro zdaňovací období. Musí být splněny podmínky pro nepeněžní benefit dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů a podmínky dle § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 zákona o daních z příjmů.

Jaké jsou podmínky využívání kola po dobu trvání operativního leasingu?

 • Zaměstnanec je povinen se o kolo řádně starat v souladu s manuálem a dodržovat veškeré servisní prohlídky
 • V případě škodní události je zaměstnanec povinen pojistnou událost nahlásit společnosti Arval CZ
 • V případě záruční vady je zaměstnanec povinen tuto vadu řešit přímo se společností Arval CZ
 • Na konci smluvního období má zaměstnanec možnost si kolo odkoupit či kolo předat zaměstnavateli nebo pronajímateli v řádném stavu na určeném místě

Za jakých podmínek je možné si na konci leasingového období kolo odkoupit?

Zaměstnanec má možnost si na konci leasingového období, tedy po 24 měsících, kolo odkoupit za jeho tržní hodnotu. Nezávazný expertní odhad tržní hodnoty beroucí v potaz opotřebení kola a baterie po 2 letech používání je cca 10 % z pořizovací ceny kola.

NABÍDKA KOL